Plantilla correctora LAJ

Plantilla Correctora LAJ

Plantilla correctora LAJ

Mucha suerte en tu corrección. Recuerda que la acertada suma 0.2 y la fallada 0,066. Adjuntamos plantilla correctora s.e.u.o no oficial

1.     B

2.     D

3.     D

4.     D

5.     D

6.     B

7.     A

8.     B

9.     A

10.  D

11.  D

12.  C

13.  C

14.  D

15.  A

16.  B

17.  B

18.  C

19.  D

20.  D

21.  D

22.  B

23.  C

24.  D

25.  D

26.  C

27.  C

28.  D

29.  D

30.  D

31.  B

32.  C

33.  D

34.  D

35.  A

36.  A

37.  D

38.  C

39.  B

40.  C

41.  C

42.  C

43.  C

44.  B

45.  B

46.  B

47.  D

48.  C

49.  A

50.  B

51.  D

52.  D

53.  B

54.  D

55.  B

56.  A

57.  D

58.  B

59.  B

60.  A

61.  C

62.  D

63.  C

64.  A

65.  A

66.  A

67.  D

68.  B

69.  C

70.  B

71.  A

72.  B

73.  B

74.  A

75.  D

76.  C

77.  C

78.  A

79.  B

80.  D

81.  C

82.  B

83.  D

84.  D

85.  A

86.  A

87.  A

88.  C

89.  A

90.  D

91.  D

92.  A

93.  A

94.  C

95.  A

96.  C

97.  C

98.  C

99.  D

100.                B

101.                B

102.                D

103.                C

104.                B